I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

Còn trong thời hạn bảo hành.

Còn giữ hóa đơn mua hàng tại MITADI.

Hoá đơn phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.

Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những nơi khác.

Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng.

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng cộng thêm 60 ngày.